Kohdelakkaus

Kohdelakkauksessa painetaan lakka tiettyyn osaan painotuotetta. Esim. kuvien päälle tehdään lakkaus nostaakseen kuva selkeämmin esille.