Jälkikäsittelyt

Jälkikäsittely on painotuotteen toimivuuden kannalta yksi oleellisimmista asioista. Hyvin tehty jälkikäsittely nostaa tuotteen omalle tasolleen.

Kauttamme saatavilla monia eri jälkikäsittelyjä:

perforointi

• suojalakkaus

kohdelakkaus

stiftaus

• preeglaus

• stanssaus

• pyöristys

• rei’itykset

• liimamerkit

Yllä vain osa vaihtoehdoista. Otamme erikoisemmatkin jälkikäsittelyt innolla vastaan!